Avís legal i condicions generals d'ús

I. INFORMACIÓ GENERAL
En compliment amb el deure informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d’informació general següents d’aquest lloc web :

La titularitat d’aquest lloc web, https://biomaresme.com, (d’ara endavant, Lloc Web) l’ostenta Bio Maresme, s.l., amb NIF: B65129892 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Volum 41331, Foli 169, Full B 390479, Inscripció 1. 

Les dades de contacte de les quals són:

  • Adreça: C/ Pau Casals, 14 Local – 08393 Caldes d’Estrac
  • Telèfon de contacte: 937910928
  • Correu electrònic de contacte: info@biomaresme.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS
L’objecte de les condicions: 

El Lloc Web
L’objecte d’aquestes Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

Bio Maresme es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Bio Maresme pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al Lloc Web o accedir-hi.

A banda del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés, i que hagi contractat l’Usuari, alguns dels Continguts o Serveis oferts per Bio Maresme o, si escau, tercers a través del Lloc Web es poden trobar subjectes a la contractació prèvia del Contingut o Servei, cas en què s’especificarà de forma clara i/o es posarà a disposició de l’Usuari les corresponents Condicions Generals o Particulars per les quals això es regeixi.

La utilització d’algun dels continguts o serveis del lloc web es pot fer mitjançant la subscripció o el registre previ de l’usuari.

L’Usuari
L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Bio Maresme, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Atesa la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada cop que visiteu el Lloc Web.

El Lloc Web de Bio Maresme proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Un ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes per Bio Maresme sense que sigui contrari al que disposen aquestes Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis estesos per Bio Maresme per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Bio Maresme sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i /o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.
En qualsevol cas, Bio Maresme no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Bio Maresme i l’Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web de Bio Maresme s’adreça a totes les persones, sense importar-ne l’edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc Web.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Bio Maresme no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Bio Maresme farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Bio Maresme serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent-hi, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Bio Maresme tampoc no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS
S’informa que el Lloc Web de Bio Maresme posa o pot posar a disposició dels usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i /o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al Lloc Web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos .

Bio Maresme no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Bio Maresme pot oferir continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats. La informació que apareix en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits, són facilitats pels mateixos anunciants, per la qual cosa Bio Maresme no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que poguessin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes i/o serveis.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Bio Maresme en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent als referits llocs enllaçats.

Bio Maresme no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Bio Maresme i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’Usuari o tercer que faci un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de Bio Maresme haurà de saber que:

No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de Bio Maresme.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de Bio Maresme, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

A excepció de l’hiperenllaç, el lloc web on s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat d’autorització expressa de Bio Maresme.

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Bio Maresme i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació de Bio Maresme dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa .

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Bio Maresme per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, i de gran part dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Bio Maresme.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Bio Maresme. Podreu visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que

sigui, exclusivament, per a ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, ho haurà de comunicar immediatament a Bio Maresme a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Bio Maresme es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Bio Maresme es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin d’acord amb el dret.

Aquest document d’Avís Legal i Condicions Generals d’ús del lloc web ha estat creat el dia 29/01/2024.